Hem2024-05-21T10:19:03+00:00

Vi vill skapa en värld med resursstarka individer.

Välkommen till EMDR föreningen!

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en behandlingsmetod som hjälper dig att minska besvären från negativa upplevelser och trauman som du har upplevt i livet och som hindrar ditt välmående i din vardag.

Vi vill utveckla EMDR, lära ut bättre EMDR terapi och integrera fler effektiva verktyg för traumabearbetning.

Aktuellt

7 juni 2024 8.00-9.00 Styrelsemöte

28 juni 9.15  Fri grupp handledning (länk på medlemssidan)

22 maj 2024 (1 plats kvar) Start  EMDR utbildning steg 1  Malmö

25 september 2024  Start  EMDR utbildning steg 2  Malmö 

14 oktober 2024  Start EMDR utbildning i Enköping

10 oktober 15.30-16.30 Fri webinar för terapeuter EMDR- Vad, När, Hur?

Vår EMDR-utbildning

Den professionella EMDR+ utbildningen består av två steg:

  • Grundutbildning (steg 1) för mindre trauman.
  • Avancerad utbildning (steg 2) för mer komplex problematik.

Båda stegen består av ett antal utbildningsdagar samt en efterföljande kompetensstyrd handledningsprocess om sammanlagt minst 18 timmar.

Artiklar

Till toppen