Svensk psykiatri styrs av Socialstyrelsen att erbjuda ett begränsat urval av standardiserade evidensbaserade insatser. Problemet är att dessa insatser varken grundas i vetenskap eller leder till bättre vård, skriver Peter Ankarberg, psykolog och psykoterapeut, i en debattartikel i Psykologtidningen #1 2023. Han tar upp exempel kring ADHD, depression och PTSD.

Låt oss titta närmare på PTSD. 

Sjukvård ska bedrivas utifrån vetenskaplig forskning och väl beprövade erfarenheter, men det verkar inte gälla för klienter med PTSD. Socialstyrelsen hävdar att de lägger stor vikt vid randomiserade kontrollerade studier (RCT), men de verkar tolkar dessa annorlunda än andra utländska organisationer med liknande uppdrag. 

På PTSD och EMDR utbildningar brukar det skämtas om att svenskar är så unika att Socialstyrelsen inte kan följa dessa randomiserade kontrollerade studier (RCT) när dessa inte inkluderar några svenska studier. Inom PTSD och framförallt EMDR finns det tyvärr knappt några svenska studier av betydelse.

I RCT har man kommit fram till att traumafokuserad terapi är effektivare än icke traumafokuserad terapi. Ett antal terapiformer har noggrant undersökts och visat sig vara effektiva i flera RCT och metaanalyser. Enligt internationella riktlinjer och nyare forskning rekommenderas följande psykologiska behandlingar:

  • Imaginär exponering (IE) / Förlängd exponering (PE)
  • Kognitiv beteenderterapi  (KBT)
  • Eye Movement Desensibilization and Reprocessing Therapy (EMDR)
  • Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT).

Nedanstående behandlingar, även om dessa studerats mer sällan, har också visat sig vara effektiva i RCT’er:

  • Kort eklektisk psykoterapi för PTSD (BEPP)
  • Narrative Exposure Therapy (NET)
  • Skrivterapi (t.ex. Interapy)
  • Imaginary Rescripting (ImRs)


Många europeiska länder* rekommenderar ovanstående behandlingsmetoder och det amerikanska veteran departementet (VA)* rekommenderar bland annat TF-KBT, EMDR, KBT, BEPP och NET som värdefulla behandlingsmetoder för de som exponerats för trauma. 

 

I Sverige

Socialstyrelsen rekommenderar i sina nationella riktlinjer från 2017 Som psykologisk behandling för vuxna med PTSD i första hand KBT med traumafokus (prio 3) och i andra hand EMDR (prio 7) Läkemedelsbehandling med SSRI har prio 5.

 

Om RCT och riktlinjerna i många europeiska länder samt USA stämmer, får patienter i Sverige inte optimal behandling. Något som märktes när jag 2013-2014 arbetade på en enhet som sade sig vara specialiserade på behandling av PTSD. Alla deras klienter uppfyllde kriterierna för diagnosen PTSD. Både samhället och klienterna själva trodde att de skickades till en enhet specialiserad på PTSD, men jag var den enda terapeuten som var utbildad i evidensbaserade behandlingsmetoder för PTSD. När klienterna träffade någon av mina tio kollegor fick de inte en evidensbaserad behandling. 

10 år senare har det med Socialstyrelsens riktlinjer som stöd, tyvärr inte blivit så mycket bättre. 

Vi som EMDR förening vill ändra på detta. Vi vill bättre kunna sprida kunskap om nyttan med EMDR till allmänheten och bygga kompetens kring EMDR för yrkesverksamma inom vård och samtalsstöd, så att många fler människor som lider av psykisk ohälsa kan få hjälp av en evidensbaserad och relativt snabb behandling.

 

Jeanette Niehof

leg. psykolog/ cert. psykotraumaterapeut/ cert. KBT terapeut (steg 1 & 2)

EMDR practitioner, handledare & utbildare

 

*)American Psychiatric Association (2004). Practice Guideline for the Treatment of Patients with Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stress Disorder.Arlington, VA: American Psychiatric Association Practice Guidelines. EMDR is recommended as an effective treatment for trauma
CREST (2003). The management of post-traumatic stress disorder in adults.A publication of the Clinical Resource Efficiency Support Team of the Northern Ireland Department of Health, Social Services and Public Safety, Belfast. EMDR and CBT were stated to be the treatments of choice.
Department of Veterans Affairs & Department of Defense (2004, 2017). VA/DoD Clinical Practice Guideline for the Management of Post-Traumatic Stress.Washington, DC: Veterans Health Administration, Department of Veterans Affairs and Health Affairs, Department of Defense.Office of Quality and Performance publication 10Q-CPG/PTSD-04. EMDR was placed in the “A” category as “strongly recommended” for the treatment of trauma.
Dutch National Steering Committee Guidelines Mental Health Care (2003). Multidisciplinary Guideline Anxiety Disorders. Quality Institute Heath Care CBO/Trimbos Institute. Utrecht, Netherlands. EMDR and CBT both designated as treatments of choice for PTSD
Haute Autorité de la Santé (France – 2007). Guidelines for the treatment of long term psychiatric conditions – Serious anxiety disorders. The recommended treatments for ESPT are trauma-focused CBT and EMDR.
The ISTSS PTSD Prevention and treatment guidelines. Methodology and Recommendations and Position on Complex PTSD (2018). The recommendations are based on a systematic review of RCTs, conducting also metanalysis, using the approach of the Australian center for post-traumatic mental health, the Cochrane review, the NICE and the World Health Organization: Istss preventiontreatmentguidelinesIstss cptsd position paper (child adol) fnl.
United Kingdom Department of Health (2001). Treatment choice in psychological therapies and counseling evidence based clinical practice guideline. London, England. Best evidence of efficacy was reported for EMDR, exposure, and stress inoculation
WHO rekommenderar EMDR https://www.who.int/publications/i/item/9789241505406
.