EMDR i praktiken

Hur går en session till?

Behandlingen läggs upp efter varje klients specifika problemområden och det som klienten upplever är det största problemet just nu.

  • Vid första träffen görs ett bedömningssamtal och en behandlingsplan utformas. Därefter kan EMDR sessionerna påbörjas.
  • Du kommer att få berätta i stora drag om den traumatiska upplevelsen och sedan ”frysa” den scen i berättelsen som känns värst att titta på i nuet. Detta skattas sedan på en skala.
  • Terapeuten kommer att utgå från vad du tänker och känner samt fysiska förnimmelser kring den frysta bilden och sedan skapa en distraherande aktivitet som varar i cirka 30 sekunder per set. Distraktionen sker i form av ögonrörelser, auditiv och taktil stimulering eller kroppsrörelser.
  • EMDR proceduren initierar vanligtvis en ström av tankar, bilder, känslor och fysiska förnimmelser och dessa förändras under sessionens gång. Med jämna mellanrum skattas upplevelsen på skalan som sattes från början och obehaget minskar successivt.
  • Efter varje set uppmanas du att fokusera på den mest märkbara förändringen, följt av ett nytt set distraherande aktivitet. Processen fortsätter tills du inte längre upplever ett obehag när du fokuserar på minnet.

Vad händer efter sessionen?

Efter sessionen kan det komma upp en del tankar, känslor och andra minnen på samma tema. Detta är fullständigt naturligt och upplevelserna varierar från individ till individ. Om obehagliga känslor kommer upp, brukar dessa klinga av efter 1-3 dagar. Känner du dig osäker kan du ta kontakt med din behandlare. Eftersom EMDR+ ger klienten en aktivare roll i processen, får du vid behov hemuppgifter för att stötta och hjälpa processen framåt ytterligare.

Vilka effekter kan förväntas av EMDR?

Behandlingen kommer gradvis att leda till att minnet tappar sin kraft och känslomässiga laddning. Det blir lättare och lättare att minnas de ursprungliga händelserna utan att ha en negativ känsla eller fysisk förnimmelse kopplat till dem. I många fall förändras även själva minnesbilderna och blir suddigare eller mindre. Ofta uppstår nya tankar och insikter som ger en annan och mindre hotfull mening åt händelserna. Dessa effekter bidrar till att de negativa upplevelserna successivt får en allt mindre dominant plats i din livshistoria.