I tidskriften Jordemodern, Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift, publicerades följande artikel i nummer 1/ mars 2024

EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR är en framgångsrik evidensbaserad behandlingsmetod, som hjälper att minska besvären efter en traumatisk händelse. EMDR är hjälpsam för kvinnor som upplevt ett förlossningstrauma. Med EMDR kan man bearbeta trauman och behandla rädslan inför en eventuellt ny graviditet.

För många kvinnor är förlossningen en positiv och stärkande upplevelse, men 10-20% lämnas traumatiserade. [1,2] och 1,2 till 4,7% av kvinnor utvecklar PTSD efter förlossningen [1].

Enligt vår erfarenhet finns det ett stort mörkertal av PTSD efter förlossning!  Många kvinnor normaliserar sitt mående, bla pga skam och skuldkänslor. När de söker vård, tas inte alltid symtomen på allvar alternativt är det svårt att få traumabehandling.

 

EMDR vid svår förlossningsupplevelse ett ex

Malin är 38 årig II para., frisk kvinna utan psykisk ohälsa innan graviditeten.                     2017 PN och 2022 El sectio pga sek  förlossningsrädsla.

Första förlossningen var intensiv och mycket snabb. Malin upplevde total kontrollförlust, maktlöshet, en känsla av att vara helt ensam, dödsångest och dödstro. ”Ingen förstod att jag håll på att dö”. Hon fick en postpartumdepression med påverkad anknytning. Hon sökte inte vård.  Sex år senare har hon fortfarande flashbacks, undvikande av vård, nedstämd, tidvis ångest, påverkat samliv med partner

Skuld över att inte kunnat prestera bättre under förlossningen. ”Jag kan inte föda”

Efter 2 EMDR sessioner upplever Malin en lätthet i kroppen som hon inte känt de senaste 6 åren och hon har inga flashbacks längre, inget skuldbeläggande på sig själv, mer närvarande, glad!

 

 

Vad är de riskfaktorer för att utveckla PTSD symtom under förlossningen: [7]

 • Brist på upplevt stöd eller inflytande
 • Komplikationer och instrumentell förlossning
 • Graviditetskomplikationer såsom prematur födsel
 • Medicinska tillstånd under graviditeten
 • Tidigare psykisk ohälsa och tidigare trauma
 • Rädsla inför förlossningen

Karaktäristiska drag av förlossningsrelaterad PTSD kan vara: [7]

 • Återupplevande, såsom mardrömmar eller påträngande tankar om förlossningen.
 • Inte vilja prata om förlossningen och undvika att titta på bilder.
 • Undvika situationer som exempelvis besök på BB, sjukhuset och barnmorskemottagning.
 • Uppleva stressreaktioner vid bebisskrik.
 • negativa förändringar i tankar och humör
 • Inte kunna sova och vara överdrivet vaksam och koncentrationssvårigheter.
 • Uppleva känslor av skam och skuld.

 

Postpartum-PTSD-symptom kan i sig själva orsaka betydande lidande, vilket kan ha en negativ inverkan på kvinnors psykiska hälsa och anknytning till barnet.

Möjliga konsekvenser kan vara många: [3, 4, 7]

 • En negativ självbild hos modern.
 • Svårigheter med amning.
 • Problem i moder-barn-relationen.
 • Sexuella problem.
 • Rädsla för att bli gravid igen trots önskan om barn.
 • Ofta uppstår en önskan om hjälp först i en efterföljande graviditet med:
 • Rädsla för en kommande förlossning.
 • Önskemål om kejsarsnitt.
 • Val av annan vård än medicinskt rekommenderad.
 • frånvaro från arbete

Forskning har visat att KBT och EMDR kan vara en effektiv behandling vid PTSD och EMDR som förstahandsbehandling och har redan visat lovande resultat för behandling av postpartum-PTSD i små fallstudier av Sandström et al. [6] (N = 4) och Stramrood et al. [1] (N = 3), samt i en pilot randomiserad kontrollerad studie (RCT) av Chiorino et al.  (N = 37).

Men hur kan de 10-20% av kvinnorna som lider av negativa förlossningsupplevelser, men inte uppfyller kriterier för PTSD få en bra behandling?  I en studie av Kopmeiners Et al [5] (N=11) visade att även här kan EMDR behandling minska psykologiska besvär hos dessa kvinnor.

Nästan alla kvinnor i EMDR-gruppen nämnde att de, efter behandlingen, upplevde den traumatiska förlossningsupplevelsen som mindre stressande än tidigare. De flesta kvinnor var inte längre rädda för att bli gravida igen, även om vissa önskade mer kontroll och/eller känslomässigt stöd inför nästa förlossning.

Råd för stöd under den första veckan efter förlossningen:

 • Fråga om förlossningsupplevelsen, helst av den barnmorska som var närvarande vid förlossningen om möjligt..
 • Diskutera det faktiska förloppet av förlossningen om kvinnan önskar det.
 • Pressa inte på för att dela intensiva känslor.
 • Normalisera utan att förminska.
 • Erbjud eventuellt en kort skrivövning för friska kvinnor med ett friskt barn.
 • Erbjud kontakt med kurator på kliniken alt samtalsbarnmorska eller förlossningsläkare ffa om förlossningen avslutas med akut sectio el om IUFD. Remittera vidare i vården vb , till vårdcentral eller, när det behövs, till psykiatrin.

En kort EMDR-intervention skulle kunna vara ett genomförbart och lovande verktyg i den tidiga behandlingen av posttraumatisk stress relaterat till traumatisk förlossning.

Vad kan barnmorskor göra om kvinnan fortfarande upplever psykisk ohälsa några veckor efter förlossningen? Förutom att remittera till en psykolog kan barnmorskor med Steg 1 i KBT nu även själv lära sig EMDR.

Enligt vår erfarenhet har kvinnor svårt att få adekvat hjälp inom vården dels för att de normaliserar sitt mående men främst att det finns en brist på adekvat traumabearbetning .

Vi träffar även dessa kvinnor vid nästkommande förlossning med sek rädsla alternativt undvikande av ny graviditet pga rädsla.

Jag, Ann Wetterdal, gick EMDR utbildning, via EMDR Academy och fick där en tydlig, evidensbaserad traumautbildning som jag använder på mitt arbete som barnmorska på samtalsmottagningen på Södersjukhuset, Stockholm. Med endast några få sessioner kan kvinnan bearbeta och läka från sitt trauma, öka hennes självkänsla och välmående.

Jag tänker att vi barnmorskor med terapeutisk grundutbildning och en EMDR utbildning, har en dubbel kompetens att möta kvinnan efter en traumatisk upplevelse av förlossningen.  Vi är nära kvinnan i vården och kan förstå upplevelsen ur fler perspektiv. Tänk vad bra om vi blir fler! Vilken vinst för kvinnan, ev partner, barnet och för samhället! Och mindre frustration för oss , att se lidandet men inte ha verktygen att hjälpa! Med EMDR finns verktygen!

 

Jeanette Niehof,   leg psykolog/cert psykotraumaterapeut/cert KBT terapeut steg 1 och steg 2

EMDR practitioner, handledare och utbildare, ViduNova Trauma Expertis Malmö

 

Ann Wetterdal, Leg barnmorska, KBT steg 1,  Lifespan integration avancerad nivå, EMDR steg 1

Specialområde traumabehandling efter sexuella övergrepp eller förlossningsrelaterat trauma,

Mottagningen ligger på Östermalm i Stockholm men hon jobbar även online.

https://annwetterdalterapi.com/

 

Jordemodern

Information om EMDR utbildningen

1 Stramrood CA, Paarlberg KM, Huis In ’t Veld EM, et al. Posttraumatic stress following childbirth in homelike- and hospital settings. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2011;32(2):88–97. PMID: 21557681. doi:10.3109/0167482X.2011.569801
2 Kranenburg L, Lambregtse-van den Berg M, Stramrood C. Traumatic childbirth experience and childbirth-related post-traumatic stress disorder (PTSD): a contemporary overview. IJERPH. 2023;20(4):2775. Published 2023 Feb 4. doi:10.3390/ijerph20042775 [Crossref]
3 Simpson M, Catling C. Understanding psychological traumatic birth experiences: a literature review. Women Birth. 2016; 29(3):203–207. Epub 2015 Nov 10. PMID: 26563636. doi:10.1016/j.wombi.2015.10.009 [Crossref][PubMed][Web of Science ®][Google Schola
4 Yildiz PD, Ayers S, Phillips L. The prevalence of posttraumatic stress disorder in pregnancy and after birth: a systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2017;208:634–645. doi:10.1016/j.jad.2016.10.009 [Crossref][PubMed][Web of Science ®][Google Scholar
5 Effect of early postpartum EMDR on reducing psychological complaints in women with a traumatic childbirth experience
Emma H. M. Kopmeiners,Martine H. Hollander,Nicole van Voorst &Claire A. I. StramroodArticle: 2229010 | Received 06 Feb 2023, Accepted 19 Jun 2023, Published online: 13 Jul 2023Download citation https://doi.org/10.1080/0167482X.2023.2229010
6 Sandström M, Wiberg B, Wikman M, et al. A pilot study of eye movement desensitisation and reprocessing treatment (EMDR) for post-traumatic stress after childbirth. Midwifery. 2008;24(1):62–73. Epub 2007 Jan 12. PMID: 17223232. doi:10.1016/j.midw.2006.07.008
7 EMDR Föreningen i Nederländerna: Faktablad om EMDR vid förlossningsrelaterad PTSD
Fler referens finns