Välkommen till för EMDR föreningen

Det började med en vision hos Jeanette Niehof att kunna erbjuda fler människor som lider av psykisk ohälsa att få hjälp av en evidensbaserad och relativt snabb behandling – EMDR.

Jeanette tog med sig idéer från sitt arbete som EMDR terapeut och traumaterapeut i Nederländerna och såg en möjlighet att göra EMDR mer tillgängligt för fler behövande genom att inte bara psykologer, utan även yrkesverksamma inom vård och samtalsstöd, använder EMDR som behandlingsmetod.

I januari 2023 slogs portarna upp för EMDR föreningen med visionen att skapa en värld med resursstarka individer. Föreningen drivs i en anda av att sätta människan först, att kombinera empati med excellens, att arbeta hand i hand med omgivningen och att aldrig sluta utvecklas.

Idén med EMDR föreningen är att samla kunniga, dedikerade och framåtskridande yrkesverksamma inom vård och samtalsstöd som vill utvecklas och bidra mer till sina patienter/klienter. Som förening vill vi bidra till dessa yrkesverksamma eldsjälar med förstklassiga utbildningar, bra protokoll och fler effektiva verktyg.

Mer om oss hittar du här.