Frågor & Svar

Du som har gått EMDR+ steg 1 kan bli medlem i föreningen. Du kan bli listat på hemsidan i terapeutregistret när du har fått din diplom. Framöver kommer vi att ha två terapeutregister där klienter kan hitta dig – ett register för diplomerade i EMDR (efter godkänd handledning steg 1) och ett register för certifierade i EMDR (efter godkänd handledning steg 2).

Som medlem stödjer du ett viktigt arbete i att skapa en värld med resursstarka individer. Medlemskap och ackreditering ser till att praktiserandet av EMDR i Sverige håller hög nivå när det gäller kvalitet, professionalism, ansvar och omsorg.

För att bli aspirantmedlem i EMDR-föreningen behöver du ha genomfört EMDR+ grundutbildning steg 1, samt blivit godkänd vid handledningen. Aspirantmedlem kan man vara i högst fem år. När du har fulllgjort EMDR+ Steg 2 samt blivit godkänd vid handledningen, kan du ackreditera dig och bli medlem och kalla dig för EMDR+ Practitioner.

Medlemskap i EMDR-föreningen ger dig många fördelar som terapeut:

 • Möjlighet till ackreditering som EMDR+ Practitioner.
 • Regelbundna nyhetsbrev med nyttig information om EMDR-området.
 • Professionell utveckling genom olika EMDR-evenemang, t.ex. workshops, seminarier och digitala frågestunder.
 • Online nätverk med tillgång till kamratsupport och specialområden inom EMDR.
 • Support och rådgivning från EMDR-föreningen.
 • Medlemsbevis med logotyp för hemsida och trycksaker (för ackrediterade).
 • Kostnadsfri listning i vårt terapeutregister (för ackrediterade).
 • Exklusivt medlemsområde med resurser och verktyg (för ackrediterade).
 • Rabatt på digitalt EMDR-verktyg, så att du kan jobba med dina klienter på plats och distans.

Medlemskapet kostar 500 kronor per kalenderår.

Gör så här:

 • Fyll i din medlemsansökan på denna sida: Bli medlem – EMDR föreningen (emdrforeningen.se)
 • När vi fått in din anmälan och du är godkänd så kontaktar vi dig. Du får ett konto för inbetalning av  medlemsavgiften och när betalning registrerats är du medlem i föreningen.

Socialstyrelsen ställer krav på patientsäker vård. En förutsättning för en patientsäker vård är att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt utbildning, till exempel som legitimerad eller på annat sätt förvärvad kompetens. Men lagstiftningen detaljstyr inte vem som får göra vad. Regelverket ställer främst krav på hur arbetsuppgifter ska utföras, inte på vem som utför dem.

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och patienter ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård (6 kap. 1 § PSL). All hälso- och sjukvård och tandvård ska ha den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att kunna ge patienterna god vård (5 kap. 2 § HSL och 4 a § TL). Personalen har ansvar för sin egen yrkesutövning. En allmän och grundläggande bestämmelse om ansvaret för hälso- och sjukvårdspersonalen finns i 6 kap. 2 § PSL och anger att personalen själv bär ansvaret för hur han eller hon utför sina arbetsuppgifter.

Till grundutbildningen (steg 1) antas personer som uppfyller följande krav:

1.   Utbildning

 • Psykologer, terapeuter, läkare, kuratorer, socionomer, sjuksköterskor, barnmorskor, coacher (minst PCC-nivå), beroendeterapeuter och sorgterapeuter.
 • Minst 14 timmars baskunskap om PTSD.
 • Minst 60 relevanta högskolepoäng.
 • KBT steg 1 eller likvärdiga meriter.

Annan utbildning som enligt EMDR föreningens mening är likvärdig med ovanstående utbildningskrav kan godkännas och EMDR föreningen kan göra en individuell bedömning.

2.  Arbetserfarenhet

 • Minst 3 års arbetserfarenhet med minst 10 klientkontakter per vecka.

Här hittar du all information om utbildningen »

Maila minst 6 veckor innan  åretsslut till kansli@emdrforeningen.se att du önskar avsluta medlemskapet och ange ditt namn och adress.

För att bli certifierad EMDR+ Practitioner behöver deltagaren uppvisa:

 • Obligatorisk 100% närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment i grundutbildning (steg 1) och avancerad utbildning (steg 2).
 • Godkänd handledning enligt handledningsformulär EMDR Steg 1 och EMDR Steg 2.
 • Minst 10 klientkontakter per vecka under senaste året.
 • Medlemskap i EMDR föreningen.
 • Efter certifiering har kursdeltagaren rätten att kalla sig EMDR Practitioner

Certifiering sker via EMDR föreningen och administrationsavgiften är 500 kr. Du som redan är medlem får 250 kronor rabatt i certifieringsavgift.

Diplomerad i EMDR+  innebär att du har genomgått grundutbildning (steg 1) med 100% närvaro, aktivt deltagit vid samtliga moment samt avslutat och fått godkänt på din handledning.

EMDR+ Practitioner innebär att du har genomgått grundutbildning (steg 1) och avancerad utbildning (steg 2), aktivt deltagit vid samtliga moment samt avslutat och fått godkänt på din handledning. Du certifierar dig genom att även uppvisa att du har haft minst 10 klientkontakter per vecka under senaste året samt att du har ett aktivt medlemsskap i EMDR föreningen.

EMDR föreningen är öppen för en bredare yrkesgrupp. EMDR Sverige inkluderar endast psykologer och psykoterapeuter.

EMDR Sverige arbetar utifrån det standardprotokoll från 1994 och har inte ändrats mycket sedan dess. EMDR föreningen arbetar utifrån det nederländska protokollet, som ständigt uppdateras i takt med att forskningen inom området framskrider.EMDR föreningen har mer fokus på KBT perspektiv.

EMDR föreningen ser traumabearbetning som den bästa stabiliseringstekniken, ger klienten en aktivare roll i processen och använder sig av en rad kompletterande tekniker, bland annat KBT tekniker och som hjälper processen framåt.

EMDR Academys utbildningar innehåller samtliga punkter enligt EMDR Europa, men är inte med i EMDR Europas nätverk.

I januari 2024 anmäldes EMDR-utbildaren som utbildar via IHPU och startade EMDR Sverige till EMDR Europa. Utbildaren, som har haft monopol i Sverige i 25 år, har nyligen skrivit en bok om EMDR-terapi av tveksam kvalitet och där man har utelämnat ny och evidensbaserad forskning, som har viktiga konsekvens för hur man bedriver EMDR. Som kurselev kan man därför tyvärr inte ha höga förväntningar på denna utbildning via IHPU och förening. Detta har tyvärr även bekräftats av flera negativa erfarenheter som klienter rapporterat om i många år, efter att ha besökt en EMDR-terapeut utbildad genom IHPU. IHPU har också informerats och vi väntar nu på utredningen från EMDR Europa. EMDR Academy har även varit i kontakt med IVO.

Vill du ha en mer ingående förklaring kring skillnaderna mellan klassisk EMDR och EMDR+, klicka här.

Aktuella utbildningar hittar du här »

Vi strävar efter att varje år erbjuda en grundutbildning (steg 1) i Malmö, Göteborg och Stockholm samt en avancerad utbildning (steg 2), som roterar mellan Malmö, Göteborg eller Stockholm.

Här kan du läsa om skillnaderna mellan mellan klassisk EMDR och EMDR+. Vi rekommenderar att du jämför utbildningar och föreningar och väljer det som passar dig bäst. EMDR+ som EMDR föreningen arbetar utifrån har ett  KBT-perspektiv och är en mer uppdaterad version av EMDR.

I januari 2024 anmäldes EMDR-utbildaren som utbildar via IHPU och startade EMDR Sverige till EMDR Europa. Utbildaren, som har haft monopol i Sverige i 25 år, har nyligen skrivit en bok om EMDR-terapi av tveksam kvalitet och där man har utelämnat ny och evidensbaserad forskning, som har viktiga konsekvens för hur man bedriver EMDR. Som kurselev kan man därför tyvärr inte ha höga förväntningar på denna utbildning via IHPU. Detta har tyvärr även bekräftats av flera negativa erfarenheter som klienter rapporterat om i många år, efter att ha besökt en EMDR-terapeut utbildad genom IHPU. IHPU har också informerats och vi väntar nu på utredningen från EMDR Europa. EMDR Academy har även varit i kontakt med IVO.

Önskar du däremot ingå i ett europeiskt nätverk, rekommenderar vi den andra föreningen. I framtiden kommer även EMDR föreningen att skapa ett europeiskt nätverk.

Ja, du kan bli medlem. Du behöver dock komplettera din utbildning och lära dig alla delarna i EMDR+. Du kan lära dig EMDR+ via en onlinekurs och efter godkänd kompetensstyrd handledning är du välkommen att ansöka om medlemsskap. 

Ja, du är varmt välkommen. Du behöver dock komplettera din utbildning och lära dig alla delarna i EMDR+.

Du kan lära dig EMDR+ genom en onlinekurs, som du får till ett starkt reducerat pris när du anmäler dig till Steg 2-utbildningen. Efter att ha genomgått en godkänd kompetensstyrd handledning, är du välkommen att anmäla dig till steg 2. Om du tidigare har genomgått handledning, kan det ofta räcka med en till två ytterligare handledningstillfällen.”

Kul att du är intresserat i EMDR utbildningen. Du kan ladda ner denna PDF och ger den till din verksamhetsansvarig.

Information om EMDR-utbildningen för verksamhetsansvarig