Handledning

En kompetensstyrd handledningsprocess

EMDR+  utbildningarna följs alltid av en kompetensstyrd handledningsprocess om minst 6 timmar för steg 1 och minst 12 timmar för steg 2, totalt minst 18 timmar. Handledningen måste vara genomförd och godkänd senast 12 månader(steg 1) och 18 månader(steg 2) efter avslutad utbildning. Handledningen ges av en godkänd EMDR+ handledare och dessa hittar du på föreningens hemsida.

EMDR+ Grundutbildning (steg 1)
Kompetensstyrd handledning utifrån handledningsformulär EMDR+ Steg 1 och där kursdeltagaren uppvisar att denne behärskar basprinciperna i EMDR+ .
Kursdeltagaren måste ha genomfört minst 6 EMDR-sessioner med minst 2 olika klienter.

EMDR+ Avancerad utbildning (steg 2)
Kompetensstyrd handledning utifrån handledningsformulär EMDR+ Steg 2 och där kursdeltagaren uppvisar att denne behärskar principerna i EMDR+ .
Kursdeltagaren måste ha genomfört minst 20 EMDR-sessioner med minst 4 olika klienter med komplex problematik.

Inspelning av sessioner

De obligatoriska sessionerna ska alltid spelas in med bild och ljud och visas för handledaren för att godkännas på respektive steg. Klienten behöver muntligen godkänna att inspelningen visas för handledaren.

Fortsatt handledning
Feedback och konstant lärande är viktigt för att vi terapeuter ska utvecklas framåt. Som en del i lärandet och att vässa sin kompetens ytterligare erbjuds fortsatt handledning när så önskas. Kontakta EMDR föreningen för att hitta godkända EMDR+ handledare.

Handledning som skett efter certifiering kan användas till recertifieringen som sker efter 5 år. Kraven för recertifiering är bl.a. minst 5 konferens-/utbildningsdagar inom EMDR de senaste 5 åren. 6 timmars individuell handledning kan bedömas likvärdig med en utbildningsdag. Vid grupphandledning delas tiden jämlikt mellan gruppens deltagare.

Kollegial handledning
Föreningen vill i framtiden stimulera till “Speciella Intressegrupper” kring olika områden, under överinseende av en godkänd EMDR+ handledare.