Forskning och litteratur

Forskning kring EMDR

Många vetenskapliga studier har genomförts om effekten av EMDR vid PTSD. Resultaten visar att klienter reagerar bra. International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar metoden starkt vid PTSD även till barn och ungdomar.

EMDR har starkt forskningsstöd i behandling av PTSD. I början utvecklades metoden för behandling av PTSD. Nu vet vi att den kan användas vid ett brett spektrum av traumarelaterade besvär som:

 • PTSD
 • Ångest
 • Panik
 • Fobier
 • Sorgereaktioner
 • Rädsla, oro
 • Negativ självbild
 • Långvarig smärta
 • Migrän
 • Mardrömmar
 • Negativa tankar
 • Nedstämdhet
 • Ätstörningar
 • Stress
 • Undvikandebeteende
 • Sömnproblem
 • Skuld eller beroendeproblematik

Sammanfattningsvis kan vi säga att EMDR kan tillämpas vid tillstånd där starka känslor är förknippade med tidigare negativa livshändelser.

Litteratur

Bessel van der Kolk (2014): The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma/Kroppen håller räkningen (2021).

Bisson, Jonathan I & Miranda Olff (2021) Prevention and treatment of PTSD: the current evidence base. doi: 10.1080/20008198.2020.1824381

Broeke ten Erik, Steven Meijer, Ad de Jongh, Two Method Approach: A Case Conceptualization Model in the Context of EMDR (2010) Journal of EMDR Practice and Research, Volume 4, Number 1, 2010 © 2010 EMDR International Association.

De Jongh A,  C de Roos och S. El-Leithy (2024) State of the science: Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy Journal of traumatic https://doi.org/10.1002/jts.23012

De Jongh, A., Bicanic, I., Matthijssen, S., Amann, B. L., Hofmann, A., Farrell, D., Lee, C. W., & Maxfield, L. (2019). The current status of EMDR therapy in the treatment of Complex PTSD. Journal of EMDR Practice and Research, 13(4), 284–290. https://doi.org/10. 1891/1933-3196.13.4.284

Gillies, D., Taylor, F., Gray, C., O’Brien, L., & D’Abrew, N. (2013). Psychological Therapies for the Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder in Children and Adolescents (Review).Evidence-Based Child Health, 8(3), 1004-1116

Gunter, R. W., & Bodner, G. E. (2008). How eye movements affect unpleasant memories: Support for a working-memory account. Behaviour Research and Therapy, 46(8), 913–931. doi:10.1016/j.brat.2008.04.006.

Hout, van der Marcel A., Iris M. Engelhard, How does EMDR work? (2012),  Journal of Experimental Psychopathology JEP Volume 3 Issue 5, 724–738.

International Society for Traumatic Stress Studies. (2018). ISTSS prevention and treatment guidelines.

Khan Ali M , et al (2018) Cognitive Behavioral Therapy versus Eye Movement Desensitization and Reprocessing in Patients with Post-traumatic Stress Disorder: Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Clinical. Sep; 10(9): e3250. Published online 2018 Sep4. doi: 10.7759/cureus.3250

Lewis C, et al. (2020) Psychological therapies for post-traumatic stress disorder in adults: systematic review and meta-analysis. doi: 10.1080/20008198.2020.1729633.

Lewis, C., Roberts, N. P., Andrew, M., Starling, E., & Bisson, J. I. (2020). Psychological therapies for post-traumatic stress disorder in adults: Systematic review and meta-analysis. European Journal of Psychotraumatology, 11(1), 1729633.
https://doi.org/10.1080/20008198.
2020.1729633

Matthijssen, Suzy J.M.A., Thomas Brouwers, Celeste van Roozendaal, Tessa Vuister & Ad de Jongh (2021) The effect of EMDR versus EMDR 2.0 on emotionality and vividness of aversive memories in a non-clinical sample. European Journal of Psychotraumatology, 12:1, 1956793,The effect of EMDR versus EMDR 2.0 on emotionality and vividness of aversive memories in a non-clinical sample.

Mavranezouli, I., et al.(2020) Psychological treatments for post-traumatic stress disorder in adults: a network meta-analysis. doi: 10.1017/S0033291720000070. Epub 2020 Feb 17.

Mavranezouli, I., Megnin-Viggars, O., Grey, N., Bhutani, G., Leach, J., Daly, C., Dias, S., Welton, N. J., Katona, C., El-Leithy, S., Greenberg, N., Stockton, S., & Pilling, S. (2020). Cost-effectiveness of psychological treatments for post-traumatic stress disorder in adults. PloS one, 15(4), e0232245–e0232245. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0232245

Shapiro, F. (2012). Getting past your past. New York: Rodale Publishers. Adler-Tapia, R. & Settle, C. (2008).

https://www.istss.org/treatingtrauma/new-istssprevention-and-treatment-guidelines.aspx

World Health Organization, News release, 6 August 2013 | GENEVA.